O Fundacji

Cele i działalność

Fundacja Medicover powstała, by zmieniać świat na lepszy i zdrowszy. Poprzez nowatorskie inicjatywy, Fundacja podnosi świadomość zdrowotną społeczeństw, upowszechniając wiedzę na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, promując profilaktykę i motywując do dbania o własną kondycję fizyczną i psychiczną. Realizuje i wspiera szczególnie te projekty, które wyzwalają samodzielność, mobilizują uczestników do podjęcia i wytrwania w działaniu, inspirują w rozwoju osobistym i kształtują postawę odpowiedzialności za własne zdrowie. Fundacja prowadzi działalność na podbudowie potencjału oraz wieloletniego doświadczenia spółki Medicover w dziedzinie medycyny, korzystając z jej zaplecza medycznego.

Raport z działalności

Z wielką przyjemnością prezentujemy cykliczne raporty z działalności Fundacji Medicover.

Ostatnie lata pracy Fundacji to wiele inicjatyw, projektów, akcji na rzecz kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych – w skrócie przedstawiamy je w naszych corocznych raportach.

Zachęcamy do przeczytania raportów, aby dowiedzieć się więcej o ważnych długoterminowych programach, które realizujemy oraz projektach, które podejmujemy, koordynujemy i wspieramy, a których realizacja daje nam mnóstwo satysfakcji.

Zapraszamy do lektury!

Zespół Fundacji Medicover

Zobacz nasze poprzednie raporty →

Ludzie fundacji

Marcin Radziwiłł

Prezes Zarządu

Fredrik Ragmark

Członek Zarządu

Richard Sands

Członek Zarządu

Kamila Szarejko

Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu PoZdro!

Dagmara Iwaniak

Kierownik Projektów

Agnieszka Skowrońska

Koordynator Lokalny Programu PoZdro! w Lublinie

Karolina Kryszkiewicz

Koordynator Lokalny Programu PoZdro! w Warszawie

Karolina Rowgało-Daniel

Koordynator Lokalny Programu PoZdro! we Wrocławiu

Patrycja Lisiecka

Patrycja Lisiecka

Koordynator Lokalny we Wrocławiu

Agnieszka Karasińska

Koordynator ds. Projektów

Anna Jonarska

Koordynator ds. Projektów

Jacek Wichowski

Specjalista ds. Organizacji Imprez Sportowych

Katarzyna Walczak

Specjalista ds. Działalności Odpłatnej

Program PoZdro!

Dla kogo jest Program PoZdro! Dlaczego został stworzony? Na czym polega? Jak wyglądają badania przesiewowe PoZdro! dla dzieci w szkołach? Zobaczcie sami w ciekawej animacji!