Nagrody

ESMS jest laureatem polskich i międzynarodowych nagród za innowacyjność i walory praktyczne rozwiązania

2018:

  • ESMS został uwzględniony w kategorii „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, największego w Polsce przeglądu działań prospołecznych, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/

2019:

  • w kwietniu, Fundacja Medicover otrzymała nagrodę w VIII edycji konkursu „Listki CSR Polityki 2019”, tygodnika Polityka, za wdrożenie systemu, którego celem jest m.in. wypracowanie standardu komunikowania się pracowników medycyny szkolnej z rodzicami i opiekunami o stanie zdrowia dzieci. Wyróżnienie przyznane zostało za działanie wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) za rok 2018; Dowiedz się więcej
  • w lipcu, ESMS został doceniony na arenie międzynarodowej - otrzymał złote wyróżnienie w prestiżowym międzynarodowym konkursie „The International CSR Excellence Awards 2019” w kategorii „Innowacje”. W tym dorocznym plebiscycie, organizowanym od 2013 roku przez brytyjską The Green Organisation, nagradzane są firmy i instytucje z całego świata, „które mają serce”.