Podpisano list intencyjny na rzecz poprawy stanu zdrowia uczniów szkół z terenu miasta Gdyni. Trójstronne, partnerskie porozumienie prezentuje nowe podejście do profilaktyki zdrowotnej dzieci w gdyńskich szkołach. Ważnym partnerem wdrożenia jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Jest to wyraz sieciowania instytucji i organizacji działających na rzecz zdrowia w mieście dla budowy innowacyjnych programów profilaktycznych służących mieszkańcom. Pilotażowy projekt obejmie wprowadzenie rozwiązania informatycznego, które wesprze pielęgniarki szkolne w ich pracy.

Marcin Radziwiłł Prezes Fundacji Medicover i Bartosz Bartoszewicz, V-ce prezydent Gdyni ds. jakości życia;
copyrights Fundacja Medicover

Sygnatariuszami dokumentu byli: Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Prezes Fundacji Medicover, Marcin Radziwiłł. Do projektu włączyła się Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, która objęła projekt swoim patronatem.

List intencyjny zainicjował współpracę stron zmierzającą do ujednolicenia działań w zakresie medycyny szkolnej w Gdyni. Przy aktywnym wsparciu środowiska pielęgniarskiego oraz kompleksowemu rozwiązaniu informatycznemu dla medycyny szkolnej, udostępnionemu przez Fundację Medicover możliwe będzie podjęcie sprzężonych działań z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji oraz profilaktyki. Pilotażowe wdrożenie da wgląd w sytuację zdrowotną uczniów na zupełnie innym poziomie niż dotychczas oraz pozwoli na adaptację rozwiązania adekwatnie do realiów i potrzeb uczniów, pielęgniarek, szkół oraz samorządu.

Wypracowywane narzędzie, wspierające medycynę szkolną w gdyńskich placówkach oświatowych, to sprawdzone, innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które było bazą dla badań przesiewowych przeprowadzonych w Polsce na grupie 24 000 uczniów. Pielęgniarkom szkolnym przekazany zostanie łatwy w obsłudze system informatyczny, ściśle dopasowany do ich potrzeb, wspierający w przeprowadzaniu badań bilansowych w szkole. Narzędzie umożliwi także przekazywanie przez pielęgniarkę rodzicom indywidualnych wydrukowanych raportów zdrowotnych uczniów, dzięki czemu otrzymają jasny i szczegółowy obraz stanu zdrowia swojego dziecka, wraz z zaleceniami zdrowotnymi. System, w pełni zgodny ze wszystkimi wymogami RODO, ma szansę wprowadzić medycynę szkolną w XXI wiek.

Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz podkreślił plany miasta dotyczące rozwoju medycyny szkolnej: „Chcemy w Gdyni wdrażać innowacyjne rozwiązania łączące diagnostykę, profilaktykę oraz edukację zdrowotną, by kompleksowo dbać o zdrowie gdyńskich uczniów, w szczególności przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym wśród młodzieży. Jesteśmy przekonani, że z pomocą naszych partnerów znacząco poprawimy jakość medycyny szkolnej w gdyńskich placówkach.” „Cieszę się, że nasz Samorząd Zawodowy może podkreślić rolę Pielęgniarek Środowiska Nauczania i Wychowania i wspomóc wraz ze stronami porozumienia. Zdrowie dzieci i młodzieży jest dobrem narodowym.” – powiedziała pani Anna Czarnecka, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Pan Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover podkreślił, że „Fundacja Medicover ma w swoim celu statutowym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących zdrowiu społeczeństwa, szczególnie skupionych na dzieciach i rodzinie. Zdrowie dzieci oraz przyszłych pokoleń warunkuje naszą przyszłość, dlatego niezwykle budujące jest, że wszyscy chcemy o nie wspólnie zadbać. Mamy nadzieję, że know-how zdobywany przez ostatnie lata, będzie dobrym fundamentem do budowania celowanych działań profilaktycznych”.
Marcin Radziwiłł Prezes Fundacji Medicover i Anna Czarnecka, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku;
copyrights Fundacja Medicover

Strony wyraziły w podpisanym dokumencie chęć wspólnego działania dla dobra środowiska szkolnego i rodzinnego, które wyrażać się będzie podnoszeniem świadomości zdrowotnej i wprowadzeniem rozwiązań służącym zintegrowaniu systemu ochrony zdrowia oraz systemu edukacji. Wszystko w celu umacniania potencjału zdrowotnego uczniów i zmniejszenia ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych.

Kategorie: Aktualności