Elektroniczny System Medycyny Szkolnej

Innowacyjne i praktyczne rozwiązanie dla pielęgniarek szkolnych i Jednostek Samorządu Terytorialnego
Odtwórz wideo
Publikacja z okresu 2016 – 2018

Dane populacyjne o stanie zdrowia dzieci

22%

przebadanych uczniów ma nadwagę i otyłość*

78%
badanych uczniów ma nieprawidłową postawę ciała*
12%
badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty ma nieprawidłową ostrość widzenia*
23%
uczestników badania ma podwyższone ciśnienie tętnicze*
65%
badanych uczniów ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność, co oznacza, że nawet młodzież o prawidłowej masie ciała narażona jest na konsekwencje związane z brakiem ruchu*
25%
tylko tyle przebadanych uczniów ma prawidłową masę i postawę ciała, prawidłową ostrość widzenia, poziom ciśnienia tętniczego oraz wydolność organizmu*
*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

Partnerzy

Dane populacyjne o stanie zdrowia dzieci

przebadanych uczniów ma nadwagę i otyłość*

*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

uczestników badania ma podwyższone ciśnienie tętnicze*

*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

badanych uczniów ma nieprawidłową postawę ciała*

*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

tylko tyle przebadanych uczniów ma prawidłową masę i postawę ciała, prawidłową ostrość widzenia, poziom ciśnienia tętniczego oraz wydolność organizmu*

*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty ma nieprawidłową ostrość widzenia*

*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

badanych uczniów ma dostateczną, słabą lub bardzo słabą wydolność, co oznacza, że nawet młodzież o prawidłowej masie ciała narażona jest na konsekwencje związane z brakiem ruchu*

*wyniki badań przesiewowych wykonanych przez pielęgniarki Fundacji Medicover w ramach programu PoZdro!

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Statystyki

0
Liczba szkół w programie
0
Liczba przebadanych uczniów

70% - 90 %

% zgód rodziców na uzupełniające badania do bilansu wykonywane przez Pielęgniarkę szkolną

Gdzie działamy? Wdrożenia ESMS

GDYNIA
0
szkoły Podstawowe korzystające z systemu
0
liczba przebadanych uczniów
WROCŁAW
SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA
67 szkół w programie 42 szkoły w programie
3829 przebadanych uczniów 4 453 przebadanych uczniów
428 uczniów zakwalifikowanych do programu 613 uczniów zakwalifikowanych do programu
LUBLIN I GMINY OŚCIENNE
0
gimnazja w programie
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu
WARSZAWA I KOMORÓW
0
gimnazja w programie
0
przebadanych uczniów
0
uczniów zakwalifikowanych do programu